बगर पोखरा लेखनाथ -१
कास्की, नेपाल
+977-061-524299
+977-9846983800
info@danfesaving.coop.np
hrm@danfesaving.coop.np

डाँफे साकोसको ११ अौं बर्ष प्रबेश

by

डाँफे साकोसको ११ अौं बर्ष प्रबेशको सु अवसरमा सदस्यज्युहरु र शुभचिन्तकज्युहरु बाट निरन्तर प्राप्त सबै सहयोगका लागि हार्दिक धन्यबाद, आभार प्रकट गर्दछौं । बिगतमा झैं निरन्तर सहयोगको अपेच्छा सहित भोलि २०७६ साल जेठ ७ गते संस्थाको कार्यालयमा आई टीका प्रसाद ग्रहण गरिदिनुहुन सहकारीकर्मी ज्युहरु , डाँफे साकोस सम्बध्द महानुभावहरु, शुभचिन्तक सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बहिनीहरुमा सादर अनुरोध छ ।
अध्यक्ष तथा डाँफे साकोस परिवार पोखरा १ वगर ।


Recommended Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Themetf