बगर पोखरा लेखनाथ -१
कास्की, नेपाल
+977-061-524299
+977-9846983800
info@danfesaving.coop.np
hrm@danfesaving.coop.np

सहकारी शिक्षाका लागि सूचना

by

मिति २०७५ श्राबण १२ गते दिनको १२ बजे बिन्ध्यबासिनी पार्टी प्यालेस पोखरा २ मा डाँफे सहकारी मा २०७४ श्रावणदेखि २०७५ आषाढ सम्म शेयर किन्ने सदस्यका लागि सहकारी शिक्षा प्रदान गरिने हुुदा एक प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो र नागरिकताको प्रतिलिपिसहित अनिवार्य उपस्थित हुन अनुरोध गरिन्छ |

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Themetf