बगर पोखरा लेखनाथ -१
कास्की, नेपाल
+977-061-524299
+977-9846983800
info@danfesaving.coop.np
hrm@danfesaving.coop.np

सूचना !

by

शेयर सदस्य ज्यु, सहकारीको अर्धबार्षिक समिक्षा तथा सहकारी शिक्षा कार्यक्रम २०७९ माघ १४ गते जित इभेण्ट्स पार्टीप्यालेस पोखरा १६ बाटुलेचौरमा दिनको १०.३० बजे बस्ने भएको र यातायात खर्चसमेतको व्यवस्था भएकोले समयमै अनिवार्य उपस्थित हुन सुचित गरिन्छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Themetf