बगर पोखरा लेखनाथ -१
कास्की, नेपाल
+977-061-524299
+977-9846983800
info@danfesaving.coop.np
hrm@danfesaving.coop.npकर्जा योजनाहरु


शेयर सदस्य कर्जा र निक्षेप कर्जा बाहेकका कर्जाको व्याजदर १५देखि १७ कायम गरिएको जानकारी गराइन्छ ।
रकमका आधारमा व्याजदर समायोजन गर्ने अधिकार संचालक समितिमा रहने छ ।

Themetf